Обратно
14.4.2020

Колко струва един развод?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Разводът не е тема, на която искаме да си говорим особено много. За съжаление, реалността показва, че голяма част от браковете завършват с развод. Причините за това са разнообразни, като могат да бъдат: финансови, неразбирателство, семейни проблеми, обстоятелства и много други. Конкретен отговор не може да се даде. Разводът означава, че в семейството са настъпили необратими проблеми, но той носи със себе си и множество административни процедури и усложнения, които освен време, костват и пари. Колко струва всъщност целият процес на развода?

Основни въпроси при един развод

Преди да може да се даде отговор на въпроса за окончателната цена на един развод, трябва да се отговори на няколко допълнителни казуса, които са ключови при него. Първият и основен въпрос е: по взаимно съгласие ли е разводът или е инициатива на едната от страните? Отговорът на този въпрос диктува голяма част от следващите моменти в делото. Най-вече защото обикновено развод по взаимно съгласие ще ви струва не само по-малко пари, но и доста по-малко нерви.

Имате ли деца – основен въпрос при развод?

Следващият ключов въпрос е: имате ли деца, които не са навършили 18-годишна възраст? Това е важно, защото трябва да определите, при кого ще останат те. Ако не може да достигнете взаимно решение по въпроса, то решение ще бъде взето от съда. Битува мнението, че съдът винаги ще даде предимство на майката. Действително, в по-голямата част от делата за развод се дава предимство на майката, но има примери и за обратното. За вземането на това решение се вземат предвид редица фактори. Другият важен момент, ако имате деца, е издръжката: ще заплатите такса в зависимост от размера на издръжката.

Издръжка след развод

Към дадения момент месечната издръжка не може да бъде по-малка от една четвърт от минималната работна заплата в България. Размерът й подлежи на обсъждане и договаряне между страните. Ако не се постигне съгласие, отново съдът определя издръжката в рамките на закона, нуждите на детето и възможностите на родителя, при който детето ще остане.

Имущество

Ако имате жилище, в което живеете заедно, кой ще използва жилището след развода, е друг важен въпрос. Този въпрос може да спъне доста семейства, особено ако този развод не се води по взаимно съгласие. За съжаление, едната страна може съвсем съзнателно да се опитва да получи жилището, което досега е било общо.

Завеждане на бракоразводно дело

Първата сума, която трябва да заплатите, e държавната такса за завеждане на бракоразводно дело. Тя възлиза на 25 лева. Когато делото приключи, се заплаща още една такса от 50 лева.

Ако съпрузите имат непълнолетни деца, то се заплаща отделна такса, равна на 2 процента от издръжката за 3 години. Сумата ще варира в зависимост от издръжката, но средно тази такса ще бъде около 100 лева.

Адвокатски хонорар

Хонорарът подлежи на договаряне, но очаквайте минимална сума от 600 лева. Обикновено сумата се поделя между съпрузите, но не се изключени и случаи, когато само „виновната“ страна заплаща хонорара.

Ако делото за развод се води по взаимно съгласие, то хонорарът започва от 400 лева, което е значително облекчение на цената, най-вече защото тя ще бъде, като правило, разделена по равно между двамата съпрузи.

Допълнителни такси

Има опасност в хода на делото да се появят допълнителни административни такси. Например, призоваване на едната страна чрез държавен вестник. Това се прави, ако страната не може да бъде открита на постоянния или настоящия му/й адрес. Такава такса възлиза на 20 лева. Ако лицето живее в чужбина, таксата може да се увеличи, като размерът й се определя от съда. Истината е, че някои недобронамерени лица могат да усложняват процеса на делото по развод с цел възникване на различни административни такси.

Какво е развод по взаимно съгласие?

Това е развод, в който двете страни могат благополучно да се споразумеят относно ключовите моменти от развода.

Ключови моменти

На първо място това са децата: при кого ще останат децата, колко пъти другият родител ще има право да ги вижда, какъв ще е размерът на издръжката. Следва жилището, което до момента е използвано от двамата родители: кой ще остане в него. Следват фамилните имена на страните след развода.

Ножица, която реже хартиени човечета и ги разделя, символизирайки развод

При лесно договаряне

Ако страните са добронамерени и намират съгласие по тези въпроси, процедурата по развода може да е относително бърза. По оценки на адвокати, такъв развод отнема месец и половина – максимум два, като, разбира се, не е изключено да има по-бързо или по-бавни процедури. Също така ускорената процедура ще ви спести доста пари.

Развод по инициатива на едната страна

Това на практика е развод, при който не може да се постигне съгласие по някой от изброените пунктове (деца, жилище, издръжка и т.н.). Това не само ще увеличи разходите по делото, но и ще го забави значително. Това най-често се случва, защото едната страна съзнателно усложнява процеса, основно защото може да не е доволен/доволна от възможния резултат или по други причини. Това ще умножи таксите и всички други разходи, които идват с делото. Цената във време, която ще заплатите, по различни оценки е около 6 месеца.

Заключение

Като се имат предвид изброените фактори, може да се дадат определени прогнози и няколко сценария за цена за развод. Всичко ще зависи от конкретната ситуация, но като имате предвид указаните цени, може да сборувате общата стойност за вас. Безспорно е, че развод по взаимно съгласие ще ви излезе в пъти по-евтино, отколкото развод, който е иницииран само от едната страна. Напълно е възможно във втория случай едната страна да излезе от процеса много по-ощетена финансово от другата. Идеалният вариант е достигане на съгласие по основните моменти и спокойно и оперативно провеждане на бракоразводното дело. Това не само ще ви спести пари, но и може да останете с относително положителен образ в съзнанието на човек, с когото вече няма да живеете.

Още по темата