Обратно
4.1.2021

Какво е допълнително здравно осигуряване?

Автор:
Vivus.bg

Преди да преминем към темата за допълнително здравно осигуряване, нека споменем няколко думи за нормалното такова.

Научният прогрес донесе на човечеството многобройни технологични предимства и удобства. Хората комуникират помежду си с мигновени съобщения, дори и от най-отдалечени кътчета на земята. Всяка сфера на живота разполага с улесняващи човека машини, техника и компютри. За съжаление, обаче, животът на човека става все по-зависим от лекарските грижи и редица болести не могат да се повлияят от напредъка на науката. От друга страна, много хора избират да живеят в големите градове, където са подложени на постоянен шум, стрес и замърсяване, само защото там имат възможност да ползват лекарска или болнична помощ.

Законодателят в България е постановил здравна помощ да се получава основно по два начина:

  • Чрез публичните финанси на Здравна каса, която изисква задължителното заплащане на здравни осигуровки всеки месец от всеки пълнолетен български гражданин. Всеки работодател поема отговорността да изплаща здравните осигуровки на своите подчинени при сключване на трудов договор с тях.
  • Втората линия е лекуване на частно, при което пациентът сам заплаща всички здравни услуги.

Кой извършва допълнително здравно осигуряване?

Освен тези две линии за лечение съществува и здравно застраховане или допълнително здравно осигуряване. У нас почти 200 000 души се осигуряват здравно допълнително. За частните лица тази услуга не е много популярна и в момента клиентите са предимно корпоративни. За да използвате отстъпките, които застрахователните компании предлагат, е по-добре договорът да се сключи чрез фирма. Не всеки работодател би осигурявал допълнително служителите си, но ако те лично поемат тези разходи, вероятно ще срещнат разбирането му.

Фирмите, които правят здравна застраховка на служителите си, са предимно по-големи – с над петдесет души персонал. Компаниите, които извършват допълнително здравно осигуряване, предлагат отстъпки за по-голям брой хора. Поради това по-добрият вариант за частни лица е създаването на група от десетина колеги, роднини или приятели, които евентуално биха желали да сключат такъв договор.

Защо допълнително здравно осигуряване?

В България здравната грижа основно се предлага чрез два основни сектора: публичен и частен, като държавният извършва дейността си чрез националната здравноосигурителна каса. За целта всеки гражданин трябва да плаща здравни осигуровки всеки месец. Това е задължение за всеки пълнолетен гражданин на страната и ви дава право да бъдете преглеждани и лекувани в границите на държавата. При прекъсване на вноските в НАП лицето губи своите здравно осигурителни права и не може да ползва лекарска помощ безплатно или на ниски цени. Това е причина за безпокойство и всеки загрижен за здравето си човек плаща редовно тези вноски.

Проблеми, свързани със здравното осигуряване

Дали това, което получаваме в замяна на здравните вноски обаче, напълно удовлетворява нашите очаквания? Когато се нуждаем от здравни грижи, се сблъскваме с някои сериозни проблеми:

  • Не отиваме при личния лекар след 10-то число на месеца поради ограничения брой направления, които издава само с приоритет. Тази липса на направления принуждава хората да ползват услуги на лекари от частния сектор. Това означава, че задължителното здравно осигуряване няма особен смисъл, тъй като е необходим преглед при специалист.
  • Препълнени коридори с чакащи пред кабинетите пациенти. Често на болен човек му се налага да чака дълго, а физическото му състояние невинаги позволява това.

Поради тези и други причини някои хора почти не използват услугите, които държавата предлага чрез здравната каса, което обезсмисля в голяма степен този разход въпреки рисковете, които крие прекъсването на правата.

Какви са предимствата на едно допълнително здравно осигуряване?

Помислете дали няма да се чувствате по-спокойни, ако посещението при личния лекар ви отнема само 30 минути – без излишни нерви и разправии пред кабинета, без притеснения от това дали ще получите направление, защото в случая то няма да ви е необходимо. Ако попаднете в лечебно заведение, няма да ви искат допълнително заплащане за консумативи, които би трябвало така или иначе да са безплатни за вас. Към всичко това прибавяме и по-бързата лекарска намеса в критични моменти, изискващи бърза диагноза и своевременно лечение. Немалко пациенти не получават навременно диагностично лечение поради организационни пречки.

Над двадесет са компаниите, които предлагат допълнително здравно осигуряване в страната. Техните оферти се различават най-вече в сумата, която трябва да бъде внесена, докато предлаганите услуги нямат съществени разлики. Налични са няколко вида пакети, в които според цената се включват повече или по-малко здравни услуги.

Какви здравни услуги бихте могли да ползвате?

Договорите, които компаниите предлагат, са с продължителност една година, а цените за пакетите с допълнително здравно осигуряване за доболнична помощ варират между 120 и 300 лв. Компанията може да предлага и социален пакет с доболнична помощ + стоматологични услуги или транспорт при по-особени случаи. Предлага се и осигуряване за болнично лечение, домашни грижи, профилактични терапии и възстановяване на разходи за медикаменти. Често пъти предлаганите пакети включват една и съща услуга, но цените се различават в зависимост от застрахователя.

Защо допълнителното здравно осигуряване не се практикува масово?

В нашата страна е традиционно схващането, че грижата за здравето е задължение единствено на държавата. Въпреки че доброволното здравно осигуряване е регламентирано законово още преди 22 години, то не се развива като конкурентна алтернатива за българските граждани. От друга страна, приходите на българите все още не са толкова високи, че да могат да си позволят допълнителни разходи за здравеопазване. В същото време много хора предпочитат да платят за частен преглед при възникнала необходимост, пред това системно да заплащат предварително за здравното си осигуряване.

Друга причина може да се крие и в по-слабото функциониране на частните медицински центрове в страната, с които компаниите за допълнително здравно осигуряване сключват договори. Обикновено частните медицински заведения обслужват по-заможни хора, част от които си позволяват и здравни застраховки.

Ако желаете да подсигурите бъдещото си здраве и усещате, че публичното здравно осигуряване е крайно недостатъчно, за да постигне тези цели, можете да се възползвате от предимствата на едно допълнително здравно осигуряване.

Още по темата