Обратно
7.1.2018

Как да започнем собствен бизнес?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

От зараждането до реализирането на идеята за стартиране на собствен бизнес стоят редица пречки. От една страна са страховете – дали ще се справим, достатъчно добра ли е идеята ни, ще я приеме ли пазарът или ще я отхвърли… От друга – стои не по-малко важният въпрос с финансирането и намирането на инвеститори, кредит за бизнес, обезпечение и, разбира се, неизбежният сблъсък с администрацията. Административният апарат като цяло не е лошо нещо, но всяка година излиза статистика с това колко много такси и време отнема регистрацията на една фирма. Когато все пак сме готови да започнем, има някои основни елементи, които трябва да вземем под внимание. Те могат да се окажат добър източник на начален капитал или пък вдъхновение за развитие на компанията.

Помощ от европейските програми за развитие на собствен бизнес

Има различни начини за намиране на финансиране за стартиращи бизнеси. Сред най-популярните са различните европейски програми в подкрепа на тепърва започващи предприятия. Тук обаче изискванията са много. Конкретни са за всяка една програма, предлагаща финансиране и често се изисква определен процент собствени средства, които да бъдат вложени. Така например по някои мерки се финансират предприемачи до 29 години, които искат да започнат собствен бизнес. Основните програми, по които се прави финансиране на стартиращи компании с евросредства, са: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. И в двете има различни направления, по които се предоставят средствата.

Как се прави бизнес план?

Каквато и да е идеята, преди да започне търсенето на финансиране – по европейски програми, чрез банков заем или с лични средства – трябва да има едно много важно нещо – бизнес план. Независимо от това какъв собствен бизнес ще бъде развиван, планът е „настолната книга“ на фирмата. Начинът на представяне на информацията в него, изчерпателността и конкретността на фактите показват на какво ниво познаваме конкурентите си. Показват и дали идеите ни са реалистични.

Какво трябва да има в един бизнес план и как той се разработва:

Бизнес план - инфографика
  • Резюме

Представлява кратко, ясно и много сбито представяне на идеята, перспективите за развитие, необходимите средства, прогнозни продажби, начини за погасяване на заемите. Резюмето трябва да бъде кратко и да се чете лесно и бързо. Трябва да извадим плюсовете и да покажем защо нашият бизнес трябва да получи финансирането.

  • Цели и задачи

Трябва да покажат каква е сферата на дейност, какви са целите на фирмата и как тя вижда своето развитие.

  • Какви са продуктът или услугата, които се предлагат?

Старателно се описва какво е това, защо пазарът има нужда от него и какви са отличителните му качества. Описва се какви технологии се използват за неговото производство, има ли издадени патенти, необходимо ли е лицензиране за него и т.н.

  • Пазарен анализ

Много важно е ясно да се знае кои са потребителите, конкурентите и има ли компания лидер в бранша. Важно е да се знае и как са разпределени пазарните дялове на компаниите и какъв точно ще бъде този на нашата фирма.

  • Маркетингов план

Тази точка изобщо не е за подценяване. Ако имаме страхотни иновативни идеи за реклама, насърчаване на продажбите, обслужване на клиентите – трябва да опишем много добре всичко това. Не трябва да забравяме и ценообразуването, което също е в основата на развитието на собствен бизнес.

  • Производствен план

Как и къде ще се произвежда продуктът? Ако не е приложимо за нашия бизнес, не трябва да го включваме. Ако пък ще инвестираме в покупка на машини, задължително трябва да опишем точно какви и на каква цена.

  • Персонал

Кой ще бъде ръководител на компанията, какъв персонал ще бъде назначен в ръководството и производството? Това са все въпроси, стоящи пред всеки един предприемач, желаещ да започне собствен бизнес.

  • Финансиране

По какъв начин ще бъде направено финансирането – по европроект, с банков заем, ще има ли лично участие? Трябва да се направят и пресмятания какви са прогнозите за възвръщаемост на вложените средства?

  • Продажби, очаквани приходи, такси

Тук трябва да се отбележи дали продуктът подлежи на специален режим на лицензиране. Още трябва да се напише какви са задължителните такси, каква е себестойността на едно изделие и прочие.

  • Детайлен финансов план-отчет

Трябва да се направи оценка на постъпленията и разходите, прогноза за обема на печалбите, прогнозни отчети и движения на паричните потоци.

Каква сума е необходима за започване на собствен бизнес?

Обемът на необходимата инвестиция за започване на собствен бизнес зависи изключително много от типа на избраната сфера на дейност. Производство, занаятчийство, практикуване на свободна професия – разходите са много различни.

Най-основните такси, които се изискват, са:

– Регистрация на фирма, като има различни варианти и съответно такси според това дали е ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.

– Внасяне на минимален капитал според законовите разпоредби за съответния тип регистрация

– Такси за вписване в Търговски регистър

– Откриване на фирмена банкова сметка

– Нотариални такси за заверка на необходимите документи

Администриране на собствен бизнес

Дори когато става дума за онлайн магазин, в който работим от собствения си дом и нямаме служители, пак е необходимо да ползваме … счетоводител. Всяка една фирма има определен документооборот, който включва различни фактури, касови бележки за приходи и разходи, които следва да бъдат осчетоводени. В случай, че темата ни е много далечна и не се чувстваме в свои води, можем да изберем счетоводна къща, която да се грижи за тези неща. Така ще си спестяваме чакането по опашки и опитите за разговори с държавни служители, с които не намираме общ език.

Като обобщение

Предизвикателството наречено „Собствен бизнес“ обикновено започва само с една идея. Как обаче да я реализираме, изготвяйки бизнес план и търсейки финансиране? Основата заляга в бизнес плана – това е скелетът на нашата дейност и начин за намиране на финансиране. Самото финансиране може да дойде от европейските програми – можем да проверим дали не сме точният човек. А можем да потърсим и възможност в тегленето на бизнес кредит. Сблъсъкът с администрацията е неизбежен и също трябва да сме готови. Трябва да има и кой да се занимава с делата – административния персонал на нашата фирма.

Още по темата