Обратно
24.12.2021

Дигитална трансформация – водещи тенденции за 2022 г. във финансовата индустрия

Автор:

Живеем във време от човешката история, съвсем различно от всички останали предишни епохи. Сега можете да платите за реална стока с виртуални (неналични) пари. Новата цифрова и дигитална трансформация на бизнеса, финансирането и целият съвременен живот са неща, с които все повече започваме да свикваме и като че ли без които вече не можем. Компютрите и глобалната международна мрежа интернет направиха бизнес комуникациите също толкова успешно средство за развитие на кредитирането и банкирането.

Пандемията през изминалите две години предизвика по-висок темп на развитие на дигиталните услуги. Много  компании, които ако през 2020 г. инвестираха донякъде в своята дигитална трансформация, то с много по-голяма сила направиха това през 2021 г. Динамичната пандемична обстановка наложи някои от тенденциите в сферата да изпреварят други в развитието си в зависимост от стратегическите нужди на компаниите. Но нека преди да се впуснем в тези подробности, да отговорим на следния въпрос:

Какво е дигитална трансформация?

Това е навлизането на цифровизацията в бизнеса, финансите, кредитирането и всички познати услуги. Мобилните устройства, онлайн банкирането от дома, електронните магазини, плащането на такси, комунални и други интернет услуги става все по-популярно и широко използвано. Най-просто казано, преминаването на бизнеса от офис среда към онлайн такава (от реална към виртуална среда) може да се нарече дигитална трансформация. Предлагането на услуги в електронна среда изисква наличие на подходящата инфраструктура, дизайн, алгоритъм за сигурност, технологии и експерти.

Всичко това са елементи, които развиват и усъвършенстват по-доброто клиентско изживяване в дигиталния свят на банки, електронни магазини и др. Банките и фирмите за бързи кредити ускориха надпреварата в развитието на цифровото банкиране. Всички те инвестираха много човешки и финансов капитал за иновации, нови технологии, автоматизиране на услугите си и анализи върху определени групи клиенти. Целта на всички е да подобрят качеството на услугата си и клиентите да предпочетат тяхната платформа и дигитално обслужване.

Какви аспекти на дигитална трансформация във финансовите системи да очакваме през 2022 г.?

Какво можем да очакваме през идната 2022 г.? Дали ще се акцентира върху клиентското преживяване или други технологии ще бъдат по-актуални? Това е трудно предвидимо. През настоящата 2021 г. 60% от анкетираните фирми казват, че усилията им за развитие в сфера дигитална трансформация са били само частично разгърнати. Очакваните резултати са по-малко съизмерими от вложените средства и усилия.

Според Gartner трансформацията за повечето компании отнема най-малко два пъти повече време и също толкова средства, отколкото в началото са очаквали. Голяма част от организациите не са подготвени за този преход поради липсата на културна или традиционна нагласа.

Нагледно представяне на дигитална трансформация по време на процес по планиране на проект

Преследване на бързи печалби чрез дигитална трансформация

Нуждата на банките и фирмите за кредити да инвестират в дигиталната трансформация през следващата година ще бъде сериозна. Къде точно ще инвестират - зависи от секторното дигитализиране на процесите и анализиране нуждите от развитие на приоритетните цели. Трябва да се определят нишите за инвестиране, с които най-силно и бързо ще се повлияе върху преживяването на клиентите. Целта е по-високо удовлетворяване на нуждите на потребителите. Според някои анализи развитието на банките в дигитализацията е по-слабо в сравнение с нарасналите нужди на клиентите.

Въпреки че основната стратегия за дигитална трансформация на банкирането е една и съща, тактически акцентът се измества към бързите печалби, които осигуряват добра основа за по-нататъшно развитие. Тласъкът на надпреварата се съсредоточава в лесното ангажиране на клиентите и безпроблемното сърфиране в мрежата на компанията. Все по-отзивчивите към очакванията на клиентите банки и финансови институции ще бъдат изпреварващите в конкуренцията компании.

Цели се откриването на нов цифров акаунт да коства все по-малко време на клиента, да има автоматизиране на офис процесите и улеснен процес на кандидатстване за кредит - от 10-12 минути до по-малко от 3 минути.

Анализ на данните, разграничаващ развиващите се компании от изоставащите

Банковата, а и финансовата индустрия като цяло, поемат водеща роля във внедряването на финансовите технологии сред големите технологични компании, които използват анализ на данни, за да подобрят бизнес ориентацията и да рационализират дейността си. Например Bank of America първа въвежда свой виртуален асистент, който ползва технологичен алгоритъм от анализа на данни, докато други големи банки тепърва ще въвеждат тази технология на дигитална трансформация. Тези интерактивни помощници могат да проверяват салда, да извършват прости задачи и дори някои по-сложни алгоритми.

В България около 25% от бизнеса ползва анализ на данните, за разлика от европейските държави, които достигат до 33%. Тази услуга се извършва от центрове за данни, разположени на територията на страната под ръководството на ИТ фирми и специалисти. Очаква се съхраняването на данните да продължава да расте както у нас, така и в чужбина, като най-голям дял в хардуерна трансформация имат държавните и общински учреждения.

Облачни услуги и съхранение на данни

Днес данните се съхраняват и в облачни или хибридни продукти, където те не са под ключ, а се изменят, предават от една локация на друга, могат да се местят в различни структури в една организация или да излизат извън нея. Това налага много по-внимателна работа с чувствителната информация. Налага и да се осигури висока сигурност и устойчивост на системата. Големите технологични компании, които разработват облачни услуги, през последните години разшириха още повече предложенията си. Освен в публичното пространство те поместиха данните си на частни сървъри, за да създадат т.нар. хибридно съхраняване на данни. През следващата година по всяка вероятност банките ще увеличат сътрудничеството с този тип хибридно-облачни услуги за корпоративни потребители.

Публично-социална и екологична насоченост на организациите

Годините, в които живеем, изискват освен дигитална трансформация и ангажимент към околната среда и човешкия ресурс. Всички съвременни организации печелят репутация и авторитет, а също така и отговарят на редица регулации, когато политиката им се припокрива с тези насоки. Финансовият бизнес също може да направи стъпка в тази посока и следващата година вероятно ще бъде добра възможност за постигането на тази цел.

Още по темата