Обратно
18.3.2022

Как да получите данъчни облекчения за деца?

Автор:
Vivus.bg

Всяка година корпорации, еднолични търговци и физически лица внасят своите данъци в държавната хазна. Тази практика е неизменна в една съвременна държава, извършваща много функции, базирани на бюджетна издръжка и поддържаща множество държавни услуги и учреждения. Данъчното облагане върху бизнеса винаги е будило спорове и негодувания поради високите ставки и редуцираната нетна годишна печалба. Процентът на данъка има голямо значение върху цялостната икономическа обстановка и развитие на всяка една страна. Държавният регулатор въвежда различни видове данъчни облекчения с цел мотивиране и развитие на икономически отрасли с приоритет или други важни за населението сфери. Една от тези сфери са децата. Все пак има ли нещо по-важно от тях за нас възрастните? Бъдещето на нацията не е подминато от законодателя и в негово име са въведени данъчни облекчения за деца, които намаляват облагаемия доход и респективно крайната сума за изплащане към хазната. Но как можем да се възползваме от тях?

Какво представляват тези данъчни облекчения?

Данъчните облекчения са напълно законни клаузи, постановени от държавата в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които можете да намалите размера на данъците си. Данъчната политика въведе облекчения в данъчното облагане през безпрецедентната 2020 година, която беше време на голяма здравна и икономическа криза. Европейската комисия подпомогна финансово държавите-членки в много насоки, а данъчните облекчения, въведени тогава, остават в сила и до днес. Те представляват условности, фактори, разходи и други особености, чието наличие може да окаже влияние върху формирането на данъчната основа.

Ето някои примери за данъчни облекчения, с които можете да намалите данъците си:

 • Родителите на деца под 18-годишна възраст имат право на данъчни облекчения.
 • За деца с увреждания размерът на облекчението е още по-висок.
 • Друг нов вид данъчно облекчение се основава на финансирането на извършени ремонтни дейности в жилищен имот на територията на страната.
 • Допълнително пенсионно осигуряване в доброволен фонд.
 • Вноски за застраховка „Живот“.
 • Млади семейства, които закупуват първо жилище с ипотечен кредит.
 • Облекчение за дарения, безкасови плащания и други.

Размер на данъка след приложени данъчни облекчения за деца?

Данъчното облагане след подаване на декларация с попълнен формуляр за облекчения олекотява положението на задължените лица. В някои случаи, когато данъчната основа е по-ниска, данъкът може да бъде занулен и дори да стане с отрицателен знак (данъчна загуба). Изчисляване на данъчни облекчения за деца може да бъде извършено в териториалните дирекции на Националната агенция на приходите, в специализираните пунктове за попълване на данъчни декларации, от счетоводител или от самите вас, ако знаете колко точно е данъчната ви основа, от която да приспаднете отстъпките.

Настоящото данъчно облекчение за дете е в размер на 4500 лв., с които данъчната основа, от която се изчислява годишния ви данък, се намалява. Това означава, че ако данъчната ви основа, върху която ще бъдете обложени с данък е 35 000 лв. за 2021 г., и имате едно дете, данъчната ви основа ще спадне на 30 500 лв. Реално сумата, която ще спестите от ползването на отстъпката, е в размер на 450 лв. В случай че имате две деца, от данъчната ви основа ще бъдат приспаднати още 4500 лв., т.е. общо 9000 лв. Тогава ще бъдете обложени с данък върху 26 000 лв. или ще спестите 900 лв. реално.

Данъчни облекчения за деца с увреждания

Родителите и приемните семейства на деца с трайни увреждания и ТЕЛК могат да получат данъчни облекчения, за които трябва да се предостави експертното решение от медицинската комисия. Данъчното облекчение за деца с до или над 50% увреждания е в двоен размер - 9000 лв. за едно дете. Законът за тези облекчения важи за сумите, които са постъпили през 2021 г, като решението от експертната комисия може да е влязло в сила или давността му да изтича през същата година.

Срок за подаване документи на данъчни облекчения за деца

Сроковете за подаване на данъчните декларации за изминалата 2021 г. са до края на месец април 2022 г. След световната пандемия през неспокойната 2020 г. парламентът прие данъчни облекчения за деца да са в действие и за следващата година. Попълването на декларациите може да стане и в обособените за целта пунктове или да го направите, следвайки образците, показани в приложенията на уебсайта на НАП. Подаването на декларациите се извършва за изминалата календарна година, като през годината детето не бива да е навършило 18-годишна възраст.

Условия за ползване на облекчения

Процедурата по възстановяване на данък за дете по закон започва с подаването на декларация за данъчно облекчение за деца в териториалното подразделение на националната агенция по приходите (НАП). Преди да попълните декларацията, трябва да сте сигурни, че отговаряте на условията, които законодателят постановява за ползване на отстъпките. Понякога се изисква да направите известни усилия, за да отговаряте изцяло на изискванията за облекчения (да си намерите загубения акт за раждане например), но това си струва. Ето и на кои условия трябва да отговаряте за ползване на данъчни облекчения за деца:

 • Детето или децата не трябва да са навършили 18-годишна възраст и да са граждани на страни-членки на ЕС или на европейското икономическо пространство;
 • Детето не бива да е настанено за отглеждане в специализирани структури извън семейството;
 • Вие да сте настойник или попечител или детето е настанено за срок по-малък от половин година при близки и роднини;
 • Вие да сте приемен родител по Програма за закрила на детето (но само един от двамата приемници могат да ползват облекчения за деца).

Щом отговаряте на условията и след като попълните данъчната декларация, трябва да я внесете в НАП и да изчакате да получите уведомление с дължимата от вас сума. Попълването на приложението за облекчения към данъчната декларация е обявено на уебсайта на НАП, така че не се страхувайте да я попълните, следвайки образеца. След получаването на уведомлението можете да се явите и лично да платите данъка си.

Още по темата