Обратно
19.9.2021

Заслужава ли си инвестирането в соларна система?

Автор:

Днес електрическата енергия е неотменна част за всяко домакинство и бизнес. Всеки ползва ток и всички сме еднакво зависими от цената му. В годините след прехода ставката за електричество се повиши и въпреки усилията на държавата да намали монопола на енергоразпределителните дружества, тя продължава да се покачва. Това ни води до заключението, че нуждата на хората от по-достъпен начин за добив на евтина електрическа енергия от независим източник става все по-голяма. Генератори, задвижвани от вятъра, соларни батерии и водни централи могат успешно да извършат тази задача, но цената за придобиването им никак не е малка. С развитието на технологиите обаче цената на алтернативните методи за добив на електрическа енергия стана по-достъпна. Много хора вече имат възможност да инсталират соларна система или домашен ветрогенератор в дома си. Соларните системи днес са може би най-достъпният вариант, чрез който можете да произвеждате електричество от слънчевата енергия.

Цени на панели за соларна система

Така например по-малките фотоволтаични панели от 300 Wp (ват пика) с 30 години гаранция и размери 1684х1002х35 мм струват 255 лв. (с ДДС), докато по-големият размер - 2005х1105х35 мм - панели от 470 Wp струва 360 лв. (с ДДС). Още по-малките и гъвкави фотоволтаични панели с размери едва 670х515х3 мм струват 126 лв., но и мощността им е 50W. Цената на тези от 100 W е двойна – 252 лв. Фирмите предлагат и пакетни цени за 30 бр. фотоволтаични панели, които варират в порядъка от 6 000 лв. до 9 000 лв. в зависимост от характеристиките им.

Инфографика, представяща цените на различните панели за соларна системаи

За колко време се изплаща инвестиция за соларна система?

Цената за инсталиране на такава фотоволтаична соларна система варира според фирмата производител, сложността на монтажа и допълнителната апаратура, която съпътства фотоволтаичните платна. Също така броят на панелите може да варира според нуждите и възможностите ви, което дава разлика в стойността на инвестицията.

Преди 10 години цената за такъв вид алтернативен източник на електроенергия беше екзотичен лукс. Днес обаче придобивката става все по-достъпна дори за отделни домакинства. Според специалисти такава инвестиция може да се изплати напълно след 6-7 години. Това означава, че след изтичането на този срок няма да плащате за ток или в най-лошия случай ще намалите с повече от половина сметките си. Слънчевите колектори могат да се инсталират на покриви, гаражи, индустриални цехове, бизнес помещения и тераси.  

Какво представлява една соларна система?

Това са кристални платна, които приемат слънчевата енергия и я преобразуват в постоянен електрически ток (12V). Соларните или слънчевите батерии могат да се включват в паралелна верига и да произвеждат по-голямо количество енергия, която дори надвишава вашите нужди. Държавният апарат позволява включване на частни физически лица или корпорации, които произвеждат такъв вид енергия, към електроразпределителните дружества. По този начин всеки, който инвестира в соларна система, освен че няма да плаща сметки за ток, ще продава излишната енергия, която произвежда соларната система.

Тъй като домакинствата ползват предимно променлив електрически ток на 220V, към системата има инвертор, който преобразува постъпилия от панелите постоянен ток в променливо напрежение. Така можете да ползвате произведената енергия, която излиза след инвертора в дома ви и да захраните всички електрически уреди.

Принцип на работа на една соларна система

Какви видове соларни системи за алтернативна енергия съществуват?

Има различни видове соларни системи, като тук ще споменем два:

Първи вид: соларни кристални панели за електрически ток

Този вид соларна система е за производство на ел. енергия, като  при нея слънчевата енергия се преобразува в електрическа. Те биват монокристални (от един вид кристал) и поликристални (повече от един кристал). Могат да се различават по размер на панела, произвеждана мощност енергия във ватове, системно напрежение от 0,5V до 31V и сила на тока в ампери. Също така соларните панели могат да бъдат еластични (гъвкави) и пластични (които не се огъват).

Втори вид: колектори за затопляне на вода - слънчеви бойлери

Соларните бойлери се различават съществено от панелите по това, че се използват предимно за затопляне на водата за битови нужди. Тези панели се ползват от много години в южните райони на България като Сандански например. Този вид включва разширително тяло за вода - бойлер, а капацитетът им доставя на домакинството над 60% от топлата вода, от която то се нуждае. Към това тяло системата включва и соларни панели, в които минават серпентинови тръби, чрез които се нагрява водата.

Не забравяйте, че бойлерът е един от най-мощните, ако не най-големият консуматор на електрическа енергия в дома. Топла вода се ползва не само в банята, но и за миене на съдове и отопляване на битови стаи с радиатори. А за последното са необходими повече от този вид панели. Все пак е най-добре да се консултирате със специалисти за кои месеци могат да бъдат ползвани, за какви отоплителни нужди и каква е тяхната ефективност.

Ефективна ли е през зимата и късната есен една соларна система?

Ефективността на тези системи е висока през слънчевите месеци на годината - от април до октомври. В този период можете напълно да заместите услугите на електроразпределителните компании. През останалото време сметката ви за ток може да спадне с 50% от нормалното потребление, но ще черпите ток от мрежата. Отделените от градовете къщи, които са само със соларно захранване, през зимата е добре да имат отопление на твърдо гориво, а електричеството от соларната им система да покрива останалите нужди.

Има ли програми за безвъзмездна или частична финансова помощ от Европейския съюз?

За съжаление, към момента няма програма за безвъзмездна финансова помощ на частни и юридически лица, които желаят да инвестират в алтернативни източници на енергия и в частност - в соларна система. Тъй като предишната програма приключи през 2020 г., сега се оформя и планира новата програма “Развитие на регионите”, която ще включва периода 2021 г. - 2027 г.

Тази програма ще включва и финансиране на проекти за фотоволтаични системи с еврофондове. Тя все още не е сформирана и представена пред обществеността, но това скоро предстои да стане според информацията, която единният европейски портал дава за европейските фондове на https://www.eufunds.bg/bg.

Доскоро този вид добив на енергия се отнасяше предимно за големите индустриални производители на енергия. Днес обаче обикновените домакинства биха могли да инсталират подобни устройства, за да облекчат не само битовите си сметки, но и да участват активно в борбата срещу глобалното затопляне с по-малко парникови газове. Нека пазим природата чиста от замърсяване и да дадем надежда на следващите поколения.

Още по темата