Обратно
14.8.2021

Защо е нужно да опазваме горите и как да го правим?

Автор:

Земята преживява тежки години на глобално замърсяване, изчерпване на природните ресурси и заличаване на животински видове и горите. Климатът претърпява необратими промени, които предначертават неясно бъдеще за човечеството. Тъмните облаци от глобалното затопляне, разрастването на пустините и намаляването на питейната подпочвена вода предизвикват притеснение сред хора и учени.

Климатичната обстановка в континентите и на полюсите се променя с все по-осезаеми темпове. Затоплянето на климата може да причини разтапяне на големите ледникови маси в Гренландия и да промени нивото и състава на водата в океана, което, от своя страна, може да предизвика ред други промени в климата и екосистемата.

Каква роля имат горите за екосистемата?

Горите играят ключова важна роля в поддържането на нормалните климатични условия и в отделните райони и като цяло. Те спомагат за нормалното циркулиране на водата в природата и регулират нивата на валежите. По този начин се повишават нивата на подпочвените води, а местата, където започва засушаване, ще бъдат благоприятно повлияни от увеличеното количество валежи. В същото време дълбоките корени на дърветата предпазват почвата от ерозия и предотвратяват настъпването на пустините. Наличието на растителност не само намалява риска от свлачища, но и пречиства въздуха, дава прехрана и условия за живот на многобройни биологични екосистеми.

Колкото по-малко дървета се изсичат за отопление и други цели, толкова по-бавно ще напредва глобалното затопляне и произтичащата от него промяна в климата. Това е така, защото колкото повече парникови газове не се обработват от листната маса на горите, толкова по-силен ще бъде парниковият ефект върху земната атмосфера. Дърветата са основният потребител на въглероден двуокис и поради това намаляват парниковия ефект от изгорелите и вредни газове. Те задържат въглерода в дървесната си маса и по този начин благоприятстват атмосферния газов баланс.

Горите имат важна функция за водната циркулация в природата. Те изпаряват подпочвените води и пречистват от замърсяване дъждовната вода. Също така се явяват резервоар за подпочвени и надземни води. Почвата играе голяма роля за пречистването на водите, а горите могат да запазят нормалната функционалност на почвените структури. След изсичането на горския масив почвата постепенно губи своята структурна и функционална характеристика, а оттам се появяват и последващите негативни ефекти.

Горите - белите дробове на земята

В една гора може да обитават стотици и хиляди видове растения. Всички те освобождават кислород, който е жизненоважен за нашето съществуване и осигуряват живот за много организми. Богатата флора е в състояние да пречисти въздуха на замърсен град и да снабди хора и животни с необходимия за тях кислород. Поради това горите се наричат „белите дробове на планетата“. Има определени места, където горите са толкова големи и обширни, че учените са ги наименували именно по този начин (тайгата в Русия, Скандинавските горски масиви, Амазония и Канада).

Какво можем да направим за да опазим горите?

Едно от нещата, които могат да окажат положително въздействие върху съхраняването на горските масиви, е да ползваме възобновяеми източници за отопление и енергия. Зимният сезон в определени части на страната изисква по-сериозно отопление, но вместо дърва могат да се използват екобрикети или пелетни котли с централно отопление. За тяхното производство не се изисква сурова дървесина, а отпадъчни продукти.

Неконтролираната сеч на дърва не може да бъде овладяна от обикновените хора, но тези от нас, които искат да не остават безучастни към нарастващия проблем, могат да направят друго. Всеки може да засее едно или няколко дръвчета. Това е добра практика, която въпреки че изглежда нищожна на фона на глобалната криза, ще допринесе поне малко за подобряването на горската растителност. Както казва българската поговорка: „Капка по капка – вир става.“

На практика обаче според специалистите засадените сега дървета няма да смогнат с усвояването на парниковите газове преди 2040 г. Поради тази причина тази мярка няма да бъде достатъчна, за да се справим с изсичането на горите днес. Решението на този въпрос зависи от дебатите на високо ниво, които, за съжаление, до този момент не са довели до ефективни решения и резултати.

Може ли човечеството да предотврати екологична катастрофа?

Този въпрос не може да намери лесен и еднозначен отговор. Ако беше така, досега светът щеше да е намерил начин за решение на екологичната криза. Много са факторите, които влияят негативно върху промените в околната среда, като част от тях са свързани с политико-икономическите сили. Индустрията в световен мащаб никога не е заемала такива огромни размери. Тя поглъща както големи количества ресурси, така и освобождава много вредни газове, затопля температурата цялостно, замърсява с отпадните си води реки и водоеми и замърсява също почви, океани, въздух и горите.

Какво може да се направи, за да подобрим нашата природна среда и да забавим процеса на стареене на земята?

Трудно можем да говорим за спиране и дори намаляване темпа на индустрията, защото животът на съвременния човек е тясно свързан с нея. Тя се е превърнала в основна брънка от голямата верига на живота и силните политически влияния трудно биха допуснали евентуални промени в полза на климата. От друга страна, темповете на съвременната технология бързо променят екосистемата, а горите не могат толкова бързо да се адаптират към новата действителност. Това ги прави неустойчиви на разпокъсания ландшафт, по-високите температури, новите вредители и атмосферните катаклизми.

Група приятели, почистваща горите от изхвърлени боклуци

Все пак всеки човек може да направи нещо, за да подобри състоянието на околната среда и да облекчи тежкото бреме на земята. Един от начините да се спре с нарастващия парников ефект и глобалното затопляне е увеличаване на горските масиви. Освен това в личен план всички можем да събираме разделно отпадъци, да пазим чиста природата, да засаждаме дръвчета и да изразходваме икономично природните ресурси. Използвайте рециклируеми продукти като екобрикети, торбички за многократна употреба, стъклени шишета и други. Да не забравим и необходимостта да пазим настоящите гори от пожари особено през горещите летни месеци.

Още по темата