Обратно
1.7.2022

Насоки и съвети при регистрация в бюрото по труда

Автор:
Vivus.bg

В настоящата икономическа криза за много хора загубата на работа не е само потенциално бъдещо притеснение, а настояща действителност. Икономическата, здравната и политическа кризи без съмнение дадоха тежко отражение и върху трудовата заетост на пазара не само в България. Нарастващата инфлация изправи малкия бизнес пред ръба на оцеляването, а много фирми фалираха още по време на строгите мерки против пандемията от коронавирус. Мнозина бяха освободени от работа. Освободените работници по принцип имат възможност да ползват обезщетения от държавата. Но трябва да знаете, че регистрацията в бюрото по труда не ви дава право веднага на парични обезщетения, а просто ви се търси работа като на трудова борса. В тази статия ще отговорим на въпроси, свързани с това как се прави регистрация в бюрото по труда и какво е необходимо за целта? Чрез материала се надяваме хората, изпаднали в такова неприятно положение, по-лесно да могат да се ориентират в обстановката.

Как можете да си направите регистрация в бюрото по труда?

Първо трябва да намерите Агенцията по заетостта към вашата адресна регистрация. След като я откриете, трябва да приготвите всички необходими документи (които ще разгледаме по-подробно надолу), да се явите лично в бюрото по труда или да изпратите заявлението си по електронен път. Регистрацията се извършва с подаването на заявление за регистрация в бюрото по труда по един от следните начини:

  • Присъствено на гише в административната сграда на отдел “Бюро по труда”;
  • По пощата – трябва да изпратите попълненото заявление на хартиен носител на точния адрес чрез услугите на лицензиран спедитор на куриерски услуги;
  • На място без попълване на заявление – устно;
  • По имейл (електронна поща);
  • Чрез онлайн регистрация в бюрото по труда.

Онлайн регистрацията в България става чрез специализиран обществен портал, който предоставя възможност за отдалечена регистрация. За целта е нужно да се запознаете с електронното заявление, да сте регистрирани в Системата за сигурно електронно връчване и да притежавате удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП). Що се отнася до необходимия срок за регистрация в бюрото по труда, законодателят е решил, че такъв срок, след изтичането на който нямате възможност да се впишете в агенцията по заетостта, няма.

Какви документи са необходими за регистрация в бюрото по труда?

По-долу ще изброим необходимите документи за регистрация в бюрото по труда, но трябва да имате предвид, че в някои случаи можете да бъдете регистрирани и без да имате документ, удостоверяващ професионална квалификация. Трябва да носите личната си карта или документ/удостоверение, че пребивавате в страната законно и също така дипломи за завършено образование и курсове, които ви дават професионална квалификация. А преди това трябва да сте попълнили заявлението-декларация. Освен това в някои случаи може да са изисква писмена декларация за събития и възникнали обстоятелства, която не може да бъде доставена служебно. Вече споменахме, че има няколко начина за подаване на заявлението, което можете и сами да попълните, следвайки образците, дадени от Агенцията по заетостта.

Регистрация в бюрото по труда с ТЕЛК

Хората с временна или трайно понижена трудоспособност могат да се регистрират в бюрото по труда, след като освен горепосочените документи приложат и експертно решение от териториалната или националната лекарска комисия. Законодателят промени текстовете от закона за регистрация в бюрото по труда и вече процедурата е по-малко бюрократична и по-насочена към търсещия работа човек.

Регистрация в бюрото по труда при съкращение

По закон при съкращение работещите на трудов договор могат да получат парично обезщетение по член 54а (трябва да отбележим, че не само съкратените лица могат да подадат документи за ползване на обезщетение от борсата, но в някои случаи и уволнените такива). При съкращение освен документите, които бюрото по труда изисква за регистриране като безработни, в случая трябва да занесете още един документ, който удостоверява прекратяването на трудовите правоотношения с последния ви работодател. Не е задължително да носите оригинал, защото и копието на документа е валидно доказателство за регистрация. Можете да изтеглите заявлението от тук.

Поради мерките за физическа дистанция и несъбиране на много хора на едно място, въведени заради коронавирус пандемията, Дирекцията по заетостта започна да предоставя възможност на гражданите да се регистрират и онлайн за получаване на обезщетения при безработица. За тази цел трябва да имате валиден персонален идентификационен код (ПИК), издаден от подразделение на НОИ в страната или квалифициран електронен подпис, но не облачен (мобилен). Този подпис се издава от доставчиците на квалифицирани услуги, а притежателите на облачен или мобилен КЕП могат да получат ПИК от НОИ на следния адрес.

Кога не можете да подадете заявление?

Не всеки може да се регистрира в бюрото по труда. Има условия за регистрация в бюрото по труда, на които всеки желаещ трябва да отговаря. Освен това за определени лица е забранено да се регистрират на борсата. Кои са тези условия и за кои лица важат тези забрани?

  • При дисциплинарно уволнение от работа по мярка за Закона за заетостта, ако все още не е минала 1 година от уволнението на лицето.
  • В случаите, когато лицето е прекратило регистрацията си в бюрото по труда поради неизпълнение на задълженията си към Агенцията по заетостта (бюрото по труда) и не е изминала половин година от момента на прекратяване на регистрацията.
  • Ако имате трудови отношения и получавате възнаграждение от друг работодател. В случая системата ще отбележи, че имате трудов договор и няма да бъдете регистрирани, но ако лицето работи без трудов договор, нарушение на закона е получаването на обезщетение, докато в същото време се получава и трудово възнаграждение от работодател.

Повторна регистрация в бюрото по труда

След като са ви съкратили от една работа и сте получили обезщетения от борсата, е възможно да попаднете в ситуация, в която, след като започнете нова работа, да бъдете уволнени. В такива случаи получаването на повторни обезщетения зависи от това колко време сте работили на новата ви работа, след като сте прекратили първата си регистрация в бюрото по труда. Минималният срок, който трябва да мине след това, е 3 години, а тези които са били повторно уволнени, преди да изтекат трите години, могат да получат обезщетение само за 4 месеца. При подновяване на регистрацията в бюрото по труда се изискват същите документи както при първата.

Още по темата