Обратно
8.8.2021

Какво е коучинг и как ни помага да се развиваме?

Автор:

Светът ни предлага все по-нови и иновативни начини за личностно и бизнес развитие. Днес динамиката на живота не може да бъде сравнена с никой друг исторически период от човешката история. Темата, която ви представяме, отразява нуждата от гъвкавост и промяна на съвременния човек. Хората се сблъскват с все по-ожесточена конкуренция на работа, в бизнеса, а дори и в личните отношения. Информацията ни залива отвсякъде и все по-трудно можем да направим правилния избор в каква насока да бъде личното ни развитие и кариера. И тук се появява понятието коучинг.

Днес съществуват така наречените “коуч специалисти”. Коуч в буквален превод от английски означава треньор или някой, който ви обучава на нещо, което не знаете, но желаете да усвоите. Коучингът е нещо ново, което прилича много на обучението, но не е съвсем същото. Той има за цел да скъси дистанцията между вас и желаната цел, както и да структурира човешкия ресурс в правилна посока. Нека спрем вниманието си върху това нововъведение, за да преценим дали имаме нужда от подобна услуга, която помага по-ясно да се фокусираме върху целите си и да ги постигнем по-бързо.

Какво точно е коучинг?

Това е разговор, в който коучът учи клиента си на нов начин на мислене, с който да постигне много повече. Това е процес, в който обучаващият се съществено разширява схващането си за собствените си цели, сили и възможности и постига по-добри резултати с по-малко усилия и за кратък срок. Друг специфичен за тази дейност аспект е психологическата нагласа и подготовка в процеса на обучение. Тя играе голяма роля в процеса на промяна мисленето на клиента, който желае да подобри възможностите си.

Коучинг процесът може да ви разкрие нови хоризонти, идеи и способности, които досега не сте забелязвали, като същевременно може решително да подобри продуктивността ви в личен и професионален план. Ще научите различни подходи, техники и стратегии за постигане на необходимите резултати.

Какво представлява професионалният коуч, който води коучинг?

Това е човек, който има дълбоки личности познания, точна и вярна преценка на ситуации, характер и голям арсенал с предложения за промяна и изход от кризисни моменти. Коучът може да предложи на клиентите си начини за решение на проблемите им и да достигнат заедно до успешни стратегии и резултати. Обикновено това са хора със силно развита проницателност, които могат да открият неразкрити заложби в клиентите си и да изкарат на бял свят точно това, от което те се нуждаят.

Освен това основен приоритет на коуча е да помогне на клиентите си да изяснят целите, които да преследват. Мотивира ги да вършат положителните постъпки, които развиват характера и бизнеса им, допринасяйки с това и за общото им хармонично състояние на ума.

Коучинг - различен ли е той от обучението?

Разликата между коучинга и добре познатото обучение се състои в това, че при второто обикновено няма практическо приложение на усвоените знания. По време на обучението придобиваме знания, но уменията и резултатите, които би трябвало да произтичат от новите знания, ги няма. Коучингът е процес, в който паралелно прилагате новите подходи и техники на практика, за да постигнете бързи и по-високи резултати.

Целта на коучинга е клиентът да получи не само знания върху даден проблем, но и да придобие лична отговорност. И когато е сам, да постоянства в практическото прилагане на познанията си. Всичко това води човека до точката, в която резултатите от коучинг процеса са видими и реални. Точно тази част прави този процес много по-ефективен и мотивиращ за клиентите.

Илюстрация, показваща как процесът коучинг ни развива

За какви проблеми можете да използвате професионален коуч?

Разрешаване на бизнес проблеми в компанията ви

Фирмата ви има проблем с продажбите и нивата на стрес и напрежение в отдела са много високи. Това води до текучество на обучените кадри и до загуби за фирмата, а продажбите остават посредствено ниски. В случая може да наемете коуч, който да започне работа с търговския ви отдел и да развие способностите на служителите в него. Резултатите трябва да бъдат налице за определен период от време.

Избор на насока в професионалното и личностно развитие

Млад човек, който не познава още своите възможности и таланти, желае да предприеме най-точната стъпка за бъдещото си развитие като професионалист. Коучът може да бъде подготвен и за помощ в личен план, като предостави на клиентите си възможност да опознаят личните си дарби и таланти и да повишат самочувствието и вярата в собствените си сили чрез коучинг.

Личностно развитие на работното място

Трябва да преценявате способностите на другите хора и да им възлагате задачи и отговорности. Това е нелека задача, в която всяка грешка може да струва скъпо на компанията и бизнеса. Един курс с професионален коуч може видимо да подобри вашите способности и да намали стреса от рискован избор и делегирани права на неподходящи хора.

Общи житейски казуси, свързани с личността, бъдещото поприще и хармоничното развитие

Искате да промените живота си и да започнете отначало. Желаете да откриете вашето поприще и как да бъдете по-уверени в бъдещето. Имате нужда да формулирате ясни цели пред вас, които да преследвате неотклонно, докато не бъдат изпълнени, а вие удовлетворени.

От друга страна, може да не ви достига време за личните семейни отношения с децата и съпругата. Не можете да организирате добре натоварената седмична програма и нивата на стрес са все по-трудно поносими. Може би среща с коуч и някоя друга коучинг сесия биха променили вашето възприятие на обстоятелствата и биха поставили по местата им някои приоритети. Това ще отвори място в забързаното ви ежедневие и за хората, които обичате най-много.

Ако изпитвате трудности в общуването с близки и колеги, коучингът ще ви помогне да опознаете личните си качества, способности и да определите важните приоритети. Ще повиши личната ви мотивация и дисциплина. А това, от своя страна, ще доведе до възможността да носите по-високи отговорности с по-малко стрес. И не на последно място - ще подобрите навиците си на хранене и движение за един по-здравословен и качествен живот.

Още по темата